Forsiden

Høringssvar fra Hege Larsen

Dato: 14.02.2022

Nei til koronasertifikat!

Å ta i bruk koronasertifikat er helt meningsløst så lenge vaksinerte blir like lett smittet og er like smittsomme som uvaksinerte. Man ser jo også nå at at de vaksinerte blir like syke av covid som de uvaksinerte. Å ta covid-vaksine må dessuten være valgfritt, spesielt ettersom disse innebærer en høy risiko for bivirkninger.