Forsiden

Høringssvar fra Anja Nitteberg

Dato: 21.02.2022

Dette er jeg svært uenig i!!! Vi er et land som setter frihet høyt og selvbestemmelse over egen kropp er vår største rettighet!

Medisinering og vaksiner må være frivillig!

Noe annet er galskap!