Forsiden

Høringssvar fra Elin Berit Rødstøl

Dato: 15.02.2022

Høringsnotat- forlengelse av reglene om koronasertifikat.

Normenn er et fredelig folkeslag som har stor tillitt til styresmaktene. Vi prøver etter beste evne å følge de rådene styresmaktene kommer med. Om det er å holde avstand, besøke de gamle og syke minst mulig, bruke munnbind, begrense samværet med gamle venner, eller å slutte å klemme hverandre. I to år har vi redusert kjærlighetsenergien og omsorgen vi har hatt i hverdagen vår, og erstatta den med frykt. Noen stoler så mye på at myndighetene vet hva de snakker om når de ber folket sitt ta vaksinen, at de gjør det. Andre klarer ikke å tro så sterkt, de er redd for bivirkninger og senskader av vaksinen. Utenom det å la seg vaksinere tror jeg alle har fulgt de anbefalingene myndighetene har kommet med. Nå er vi, folket i Norge, svært letta over at omikronvarianten ser ut til å avslutte hele pandemien.

Jeg mener dette nye forslaget til koronasertifikat, viser at myndighetene har en enorm misstillitt til det norske folket. Det gjør vondt å oppdage. Her vil myndighetene ha makt og rett til å tvangsvaksinere barn og voksne med hastegodkjente vaksiner mange er svært redde for. Uvaksinerte skal kunne nektes samvær med andre i det offentlige rom. Ja, det å være uvaksinert skal til og med bli en oppsigelsesgrunn.

Hvor blir det av demokratiet i Norge? Koronaviruset har utvikla seg til å bli et ufarlig virus som er så smittsomt at alle, både vaksinerte og uvaksinerte vil få sykdommen. Så er vi forhåpentligvis ferdig med pandemien.

La virketiden for koronasertifikatet gå ut 1. juli 2022, og la det norske folket få beholde demokratiet sitt.

hilsen Elin Rødstøl