Forsiden

Høringssvar fra Kine Hegg Persen

Dato: 23.02.2022

Jeg er uenig i forslaget. Dette går langt ut over både det som er nødvendig med dagens milde omikron variant og menneskers rett til å bestemme over egen kropp og liv.

Mvh

Kine Hegg Persen