Forsiden

Høringssvar fra Hege Nordén

Dato: 17.02.2022

Svartype: Med merknad

Nei til Korona-pass!

EU-domstolen tok den 27. Januar 2021 endelig stilling til forbudet mot obligatorisk vaksinering. Tvangsvaksinereing er etter denne standard ulovlig, og bryter dermed med menneskerettighetene. Europarådet som alle europeiske stater tilhører, og som står over Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, bestemte i sin resolusjon 2361/2021 bl.a. at ingen må vaksineres mot sin vilje eller under press.


De 47 medlemslandene må i henhold til denne resolusjonen informere om at vaksinering ikke er obligatorisk, det vil si frivillig. Mennesker som ikke er vaksinerte, kan derfor ikke diskrimineres imot.


Mennesker med eksisterende helserisiko kan på dette grunnlag ikke diskrimineres, ei heller mennesker som av ulike årsaker ikke ønsker å vaksinere seg. Vi har autonom bestemmelsesrett over vår kropp. Denne eies IKKE av staten! Dersom skader oppstår ved vaksinering, er vi selv ansvarlige for dette for oss selv og våre barn. Dette er det vi og IKKE staten som må leve med.

Min mor døde rett etter 3. dose av massiv hjerneblødning. Hun følte seg ekstremt presset til å ta vaksiner hun ikke ville ha!

Historiene begynner nå å bli mange og alvorlige! Det er IKKE normalt at unge får blodpropper og hjerteproblemer!

Vaksineprodusenter er pålagt å gi fra seg all informasjon om vaksinenes sikkerhet, noe som ikke har blitt gjort, derimot blir en selektiv informasjon frigitt over uforholdsmessig lang tid.


Europas største menneskerettighetsorganisasjon har med denne resolusjonen satt standard og forpliktelser samt utviklet nasjonale retningslinjer, som må tas i bruk av alle 47 medlemsland, inkludert EU som organisasjon.


Forskjellsbehandling, for eksempel på arbeidsplassen eller reiseforbud for «uvaksinerte», er derfor ikke lovlig juridisk.

Vaksinerte blir smittet og smitter videre i like stor grad som «uvaksinerte», det er derfor ingen logisk eller smittevernfaglig grunn til å innføre dette passet. Annet enn at det skal brukes som et middel for kontroll og innføring av digital ID. Som kan og vil bli misbrukt av alle lands regjeringer. Det har blitt tydeliggjort over 2 år nå.
Å handle mot resolusjon 2361 2021 er helt klart en forbrytelse mot menneskeheten.

Forbrytelser mot menneskeheten faller ikke inn under forvaringsfristen.

Jeg vet ikke om våre myndigheter er naive, inkompetente eller dumme nok til å ikke forstå hva dette gjør med vårt land og oss som bor her. Inkludert dem selv. Eller om de er redde og kun følger instrukser i fra World Economic Forum. Synkroniteten og ordlyden i all propaganda fra myndigheter og medier i alle land har vært helt påfallende.

Uansett så hører ikke et vaksinasjons-pass noe sted hen i et fritt demokratisk land!

Så spørsmålet er om Norge fortsatt et fritt demokratisk land?