Forsiden

Høringssvar fra Karl Gustav myhrås

Dato: 14.02.2022

Etter min forståelse bryter dette med flere lover. Den viktigste er nok diskrmineringslovgivingen. Min klare anbefaling er nei.