Forsiden

Høringssvar fra Kristiansand Arbeiderparti

Dato: 21.02.2022

Svartype: Med merknad

Anbefalt spesifisering i forhold til koronakoronasertifikat:

Jeg ser på hovedbegrunnelsen for at koronasertifikatet lå i å stoppe spredningen av Covid-19, og jeg var derfor stor fan av det helt frem til rundt juletider da dokumentasjon fra Sør Afrika angående den nye varianten som nå heter Omicron viste til at beskyttelsesgraden i forhold til smittespredning bare var minimal. Dermed faller grunnlaget bort for å ha dette sertifikatet gående innenlands, noe som jag har inntrykket at dere i regjeringen generelt sett har fått med dere i form av at dette ikke har blitt innført.

Det jeg nå ser er at dere ønsker å viderefører en ordning som i praksis er meningsløs av andre grunner enn å koordinere vedtak med EU for å ha en lik standard for lovverk i de forskjellige EØS landene, så i den sammenheng trenger dere ikke å sette noe vedtak for dette hverken fra eller til, men heller la EØS regelverket gjelde i forhold til dette. Her har EU sitt eget sertifikat, så på en måte så trenger vi ikke å oppfinne hjulet på nytt i grunn, vi kan jo bare bruke det sertifikatet der om noen land krever det i forhold til grensekryssing inn i Schengen fra ett land utenifra, sånn som hvis noen setter seg på flyet i fra Tyrkia, Thailand osv... for å reise inn i Schengen.

Når det gjelder dato for vedtaket så vet jeg ikke om det er EU som foreslår denne datoen på 30 juni 2023, eller om det er egen lov vi ønsker dere foreslår. Hvis det er i forhold til hva vi gjør uavhengig av EU, så der jeg ikke vits med å sette dette kravet så lenge. Da ville jeg heller vedtatt en midlertidig forføyning på heving av krav for Covid-pass fra 1 mai for reisene innenfor Schengen og siktet inn på fjerning av Covid pass inntil Norge allerede den 30 Juni i år, så sant ikke EU motsier oss i at vi gjør dette.

Derfor foreslår jeg det at dere fatter ett vedtak på en forføyning av at dere da møter i Brussel for å legge inn ett innspill til forhandlinger på dette med EU, så kan dere i såfall forlenge det videre forbi 1 mai, innenfor Schengen hvis de innen mandag den 25 April har noe i si imot dette forslaget.

Hilsen: Jan Erik Kvarsten

Vestre Strandgate 2 4610 Kristiansand