Forsiden

Høringssvar fra Arne Christofer Lier

Dato: 03.03.2022

Svartype: Med merknad

Jeg mener innføring av koronosertifikat ikke har noen hensikt da det fører til diskrimenering og forskjellsbehandling. Jeg er et levende menneske og bestemmer selv min egen helse. Det heter seg at en skal kunne tilby vaksine hvis det har til hensikt å bekjempe sykdom og når det ikke finnes andre alternativer. Nå finnes det andre utprøvde alternativer som virker veldig bra og er vel dokumentert. Vaksinering hindrer ikke smitte så det er ingen grunn til å forlenge bruken av koronasertifikat.

Arne Christofer Lier er et levende menneske som sier nei til koronasertifikat