Forsiden

Høringssvar fra Finn Løvendahl

Dato: 22.02.2022

Svartype: Med merknad

Innføring av koronasertifikat som "straff" mot uvaksinerte hører ikke hjemme i Norge.

Det er ingen logikk i å innføre et pass mot et virus som ikke er å anse som en samfunnskritisk sykdom.

Slike trusler strider mot vår grunnlov

§ 106

Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt bevege seg innenfor rikets grenser og velge sitt bosted der.

Ingen kan nektes å forlate riket med mindre det er nødvendig av hensyn til en effektiv rettsforfølgelse eller for avtjening av verneplikt. Norske statsborgere kan ikke nektes adgang til riket.

Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge. Dersom andre lover er i strid med den, må de vike.

Dette er opplagt et scenario iscenesatt av EU og Norge er overhodet ikke medlem av den unionen men skal beholde vår suverenitet.

Finn Løvendahl