Forsiden

Høringssvar fra Anne-Carolyn Schlüter

Dato: 03.03.2022

Svartype: Med merknad

Nei! Absolutt ikke! Et slikt sertifikat må vrakes for godt! Det vil være legemsbeskadigelse, retten til å bestemme over egen kropp ville da tatt fra menneskene. Da ville vi gå fra frihet, demokrati og sannhet til enda mer kontroll og overvåkning, eventuell diktatur. Til et splittet samfunn av `oss og dem´, til ekskludering, mobbing og hat! I mitt personlig tilfelle ville det bety at jeg ikke lengre kan være opera- & konsertsanger siden jeg ikke lengre ville kunne reise fritt og takke JA til oppdrag eller kunne hoppe inn på kort varsel. Det kunne bety mindre forespørsler som fører til at jeg ville miste jobben min som ikke bare er en jobb, en yrke for meg, men så mye mer. Det er en kallelse, noe som jeg bare MÅ gjøre. Jeg kan ikke tenke meg en annen jobb. Blir det innført et sertifikat kan jeg ikke lengre opptre på en scene.

Jeg underviser også som lærer. Et slikt sertifikat kunne være en fare for å miste også den jobben siden arbeidsgivere kan ev.tvinge ansatte til å vaksinere seg.

Dessuten har jeg familie i Tyskland, samt nærmeste venner. Blir sertifikatet godkjent blir det enormt vanskelig, nesten umulig å kunne besøke foreldrene mine, at barnet mitt kan se besteforeldrene sine! Dette er vanvittig vondt å bare tenke på! Umenneskelig! Dette ville i så fall stride mot alle verdier forankret i grunnloven.

Et slikt sertifikat `beskytter´ på ingen måte mot ev. smitte og er i forhold til smittevernloven uten enhver effekt. Et slikt sertifikat mangler alt vitenskapelig grunnlag og kan også ha bidratt til en økning i antall tilfeller, siden det ga en falsk følelse av trygghet. Det å ville tvinge folk, ja til og med barn til å ta en hastegodkjent, hasteutviklet eksperimentell genterapi er et voldelig inngrep i å bestemme over egen kropp og helse.