Forsiden

Høringssvar fra Jan-Ivar Åsheim

Dato: 03.03.2022

Svartype: Med merknad

Jeg Jan-Ivar Åsheim-født 081268-49592.Jeg motsetter meg,forlengelse av kovid reglene.Jeg motsetter meg også koronapass.Jeg legger meg ikke flat for denne formen,for fasismeinnføring.Hvorfor vil regjeringen utnytte seg av den gule davidstjernen.Jeg trodde det var noe vi aldrig skulle høre noe mer om.Annet enn i historiebøker.