Forsiden

Høringssvar fra Inga Marie Syse Kolstrøm

Dato: 12.02.2022

Svartype: Med merknad

Helt siden jeg ble oppmerksom på muligeheten av koronasertifikat har jeg tenkt at dette kan bli problematisk. Jeg håper virkelig ikke at et koronasertifikat skal bestemme og avgjøre befolkningens bevegelsesfrihet. Dette tror jeg kan få uheldige konsekvenser for tilliten til demokratiet, da det fører til en tydelig forskjellsbehandling av borgerne våre.