Forsiden

Høringssvar fra Elisabeth Hast

Dato: 03.03.2022

Dette forslaget må forkastes. Jeg sier nei til dette.