Forsiden

Høringssvar fra Deva Aune

Dato: 17.02.2022

Høringssvar vedrørende forlengelse av reglene om koronasertifikat

Alle mennesker på denne jord (inkludert Norges innbyggere) har en ufravikelig og fundamental råderett over eget liv og legeme. Denne medfødte retten innebærer frihet til å bestemme over eget legeme, eget liv og eget virke i samfunnet.

Vårt Storting og vår regjering er valgt av folket for å bistå folket i blant annet å verne om denne fundamentale råderetten, slik at de i kraft av de beslutninger som tas – tjener folkets beste.

En forsøkt innføring av et reglement som omfatter bruken av et koronasertifikat, er et alvorlig og uakseptabelt brudd på den fundamentale råderetten og er i strid med det mandat gitt av folket, og vil derfor ikke anses å ha noen gyldighet.

Ethvert forsøk på inngripen i den enkeltes fundamentale råderett over eget liv og helse, vil bli ansett som en uakseptabel handling fra de folkevalgte og anses også derav som en straffbar handling.

Det bes vennligst om at forslaget vedrørende forlengelse av reglene om koronasertifikat forkastes, med umiddelbar virkning.