Forsiden

Høringssvar fra Astrid Skovli Wærstad

Dato: 01.03.2022

Å innføre et coronapass/vaksinepass har INGENTING med helse og smittevern å gjøre!!

Det er kun for elektronisk kontroll av enkeltidivider, og er et forkastelig maktovergrep!

I et demokratisk valg har det norske folket vist dere tillitt. Og istedenfor å stå opp og jobbe for folket, så er dere nå heller i ferd med å bryte ned demokratiet, og bryte det som er av norske og internasjonale lover og menneskerettigheter, et mini-Kina. En skam!! Dere er ikke verd en eneste av stemmene dere fikk!!

Brenn hele ideen om coronapass/vaksinepass, og gi oss tilbake et land vi fortsatt kan være stolte over å bo i!