Forsiden

Høringssvar fra Jon Myrvågnes

Dato: 23.02.2022

Jeg er ikke enig i dette forslaget. Vi må ikke segregere mennesker på denne måten.

Klart nei til dette forslaget.