Forsiden

Høringssvar fra Anju

Dato: 17.02.2022

Jeg ønsker ikke sertifikat eller tvangsvaksinering av en vaksine som ikke er mer en nødgodkjent.