Forsiden

Høringssvar fra Dan Arne krøyserth

Dato: 13.02.2022

Jeg er imot forslag man finner igjen i pkt 7.2

Dette høres ut som "frivillig tvang", der folk tvinges å ta vaksine for å beholde jobb/lønn.

Jeg ser også problem når det påtvinges folket "frivillig/tvang", å ta vaksiner som er midlertidig godkjent i påvente av fullstendig utredning av virkning/bivirkning av en ny vaksine.

Hvis et menneske får alvorlige, livshemmede eller livsreduserende bivirkninger av eksperimentell vaksiner, hvem er da ansvarlig økonomisk/juridisk? Arbeidsgiver? Stat?

Jeg tror at dette vil kunne skape en farlig presedens, og ønsker derfor at all medisinsk "frivillig tvang" ikke godkjennes for all framtid.