Forsiden

Høringssvar fra Beathe.di@hotmail.com

Dato: 03.03.2022

Svartype: Med merknad

Til regjeringen,

I dag kan vi ta frie valg og bestemme selv om vi vil vaksinere oss selv og våre barn, vi kan ta valg i livet og ta ansvar for våre valg.
Jeg tror at dette er menneskets rett og en nødvendighet for å leve et menneskeverdig liv.
Vi har rett til å gjøre feil, og bære ansvaret, slik utvikler vi oss som mennesker.

Dersom smittevernloven i fremtiden skal være den høyeste lov, kan menneskehetens frihet og menneskerettighetene gå tapt.

Jeg ber dere om å stanse denne utviklingen mot et totalitært samfunn