Forsiden

Høringssvar fra John Karsten Langåker

Dato: 14.02.2022

Svartype: Med merknad

Nei til forlengelse. Ingen grunn til dette.