Forsiden

Høringssvar fra Beate Thomassen

Dato: 16.02.2022

Jeg er sterkt i mot og kommer på ingen måte til å være med på et koronaserifikat/pass eller tvangsvaksinering som fører til en segregering av befolkningen og en frihetsfrarøving av menneskeheten.
Hilsen Beate Thomassen