Forsiden

Høringssvar fra Bjørnar Røyset

Dato: 02.03.2022

Vedr. forlengelse av reglene om koronapass

Undertegnede ser på praksisen med koronapass som et svært inngripende tiltak i nordmenns privatliv og frihet.

Etter mitt skjønn er ikke covid-19 av en slik alvorlighetsgrad at videre «pass» er verdig i et vestlig «demokrati».

Covid-19 sammenligner jeg med en kraftig influensasesong.

Tiltakene som har vært tredd ned over nordmenns hoder gjennom de siste to år er diktatoriske og i strid med Grunnloven.

Bl.a. derfor stiller jeg meg negativ til videre forlengelse av reglene om koronapass.

Mvh

Bjørnar Røyset, Kristiansund