Forsiden

Høringssvar fra Kjell Martin Rønes

Dato: 15.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg er dypt uenig i forslaget til høringsnotatet da det vil gripe inn i folks hverdag på en diktatorisk måte. Vi lever i et demokrati og en slik inngripen vil radikalt endre folks rettsoppfatning og videre miste respekt for de utøvende myndigheter. Demonstrasjonene i andre land er synlige bevis i så måte. Ber derfor at disse forslagene IKKE blir vedtatt.