Forsiden

Høringssvar fra Ingrid Rønning

Dato: 26.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg er imot vaksinetvang, imot segregering av folket, og imot vaksinepass.

Dette må være frivillig!!!

Ingen utestenging av mennesker.