Forsiden

Høringssvar fra Helen Aasrud

Dato: 12.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg velger selv hva jeg putter inn i min kropp. Jeg ønsker ikke et korona sertifikat. Demokrati og fri vilje