Forsiden

Høringssvar fra Aleksander Bjargo

Dato: 24.02.2022

Jeg er STERKT IMOT om forlengelse av reglene om koronasertifikat.

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke koronasertifikat, og problematiserer at dette i den tenkte utforming ikke harmonerer med de vaksinasjonsanbefalingene som er gitt i Norge, slik at en stor gruppe mennesker vil kunne komme til å vaksinere seg av andre enn medisinske årsaker. Det er de politiske myndighetene som synes å be fagmyndighetene begrunne ønsket politikk, snarere enn at man lytter til faglige råd. Helsedirektoratets uttalelse om at koronasertifikatet kan ha smittevernfaglige effekter, fremstår som et ubegrunnet postulat. Folkehelseinstituttet anbefaler ikke koronasertifikat, og problematiserer at dette i den tenkte utforming ikke harmonerer med de vaksinasjonsanbefalingene som er gitt i Norge, slik at en stor gruppe mennesker vil kunne komme til å vaksinere seg av andre enn medisinske årsaker. Koronasertifikat er ikke ønskelig for Norge. Norge bør være et fritt land som praktiserer likhet og likeverd, og ikke segregering. Det øker også faren for overvåkning, segregering, misbruk av makt, frihetsbrudd, at sensitive helseopplysninger kommer på avveie, maktbruk av media, og mye mer.

Å fortsette med å begrense mennesker fri ferdsel, helse og liv, og mulighet til å reise over grenser, vil bidra til å skape enda større problemer for fremtiden med mer segregering, maktovertramp, forskjellsbehandling, og kontroll. Det vil i sin tur skape mer medisinsk press, trusler, tvang, overgrep, frykt, familiesplittelse, arbeidsløshet, sykefravær, selvmord, psykiske problemer, gjeld og belastning, mentale utfordringer, sosial splittelse, emosjonelle problemer og økt belastning for barn og unge og de mest sårbare.