Forsiden

Høringssvar fra Jonas Ellingsen

Dato: 04.03.2022

Innføring av koronapass mangler et faglig grunnlag og rokker ved grunnleggende verdier i vårt samfunn.
Å segregere mennesker på denne måten er å trå over en absolutt grense. Historien bør ha lært oss hva slike tiltak leder til.

Jeg sier med dette nei til Koronapass!