Forsiden

Høringssvar fra Geir Hasnes

Dato: 04.03.2022

Høringsnotat.

Jeg forstår det slik at svært mange nå sender inn høringsnotat. Derfor skal jeg kort komme med noen tilleggsbemerkninger.

Vi VET at EU ønsker å innføre vaksinebevis og at dette har vært planlagt i mange år. Dette er ikke demokratiske land verdig. Passersedler er fra en svunnen tid.

Vi vet også at i landene med de kraftigste koronatiltakene har det vært størst motstand mot både 'vaksinepass' og de andre tiltakene.

Et land er avhengig av sine innbyggeres TILLIT, men også av både innenlandske og utenlandske investorers TILLIT. Canada er et land som nettopp har ruinert denne tilliten, gjennom å beslaglegge kontoene til folk som støttet truck-konvoien mot Ottawa. Når din økonomi kan beslaglegges av staten ved et hvilketsomhelst tiltak som regjeringen ønsker å innføre, går tilliten tapt og nasjonaløkonomien vil merke dette.

De såkalte koronatiltakene har vært unødvendige for størsteparten av befolkningen. Dette er noe vi vet idag, og dette har underminert TILITEN til norske politikere og helsemyndigheter i store deler av befolkningen.

De såkalte koronavaksinene er ikke vaksiner, men injeksjoner som helst kan betegnes som genterapi og gen-manipulerende stoffer. Bivirkningene av disse ser ut til å være ufattelige og kan meget vel føre til den største helsekatastrofe i moderne tid.

Gjennom alt som kommer frem om tiltak og 'vaksiner' til tross for myndighetens kamp for å hindre informasjon om skadevirkningene, fører til enorm mistillit i befolkningen.

Norge er ikke medlem av EU og trenger ikke å innføre vaksinepass for å følge EU.

Det fryktes at vaksinepasset skal utvides til å bli et sosial-pass hvor innbyggerne belastes ved handlinger som staten dømmer som ulovlige eller på annet vis uønskede.

Et lite tillegg fra min side kommer med det at jeg ikke ønsker å bruke mobiltelefonen mer enn høyst nødvendig. Jeg er faktisk redd for strålingen fra den, noe som myndighetene pytt-pytter, men som tas seriøst av stadig flere.

Uansett så skal vår grunnlov sikre fri ferdsel og fri religionsutfoldelse. Dette har de siste to årene vist var en illusjon.

Myndighetenes tiltak har vært unødig brutale. Samtidig har medienes agitasjon og propaganda vært kontinuerlige og skapt frykt. Dette er en totalitær stats virkemidler.

Til slutt henviser jeg til jødepasset før og under andre verdenskrig.

Myndighetene trenger befolkningens tillit. Befolkningen trenger ikke trues eller skremmes til underkastelse.

Koronapasset og et hvilketsomhelst vaksinepass eller fri-ferdsel-pass er en sikker måte å ødelegge befolkningens tillit på.