Forsiden

Høringssvar fra Kirsten Elisabeth Lunde

Dato: 03.03.2022

Til Helse- og omsorgsdepartementet

Viser til høringsbrev av 11. februar 2022 om forlengelse av reglene for koronasertifikat. Høringsfrist 4.mars 2022.

Undertegnede er sterkt negativ til dette forslaget og mener det ikke bør vedtas.
Det muliggjør de mest inngripende tiltak over for enkeltmennesker, og risikoen for brudd på lov, grunnlov og menneskerettigheter er svært høy.
Forslaget innebærer at det åpnes for fortsatt bruk av koronasertifikat, selv om
- ingen forhold i dag tilsier at det er behov for et slikt tiltak
- tiltaket ikke bygger på et forsvarlig faglig grunnlag
- tiltaket setter ingen, i hvert fall svært uklare, grenser for virkningen av forslaget.


Forslaget vil i praksis dele befolkningen i et A- og B-lag, der en gruppe mennesker kan nektes deltagelse i vanlig sosialt liv og bevegelsesfriheten innskrenkes. Det er mange som av ulike grunner ikke kan eller vil ta de vaksinene som er tilbudt, og den nyeste bivirkningsrapporten som legemiddelselskapet Pfizer selv har offentliggjort nylig bekrefter at for mange kan denne mRNA-vaksinen være svært risikofylt å ta, og derfor må ikke denne brukes som grunnlag for å frata folk rettigheter dersom de ikke har tatt den eller annen vaksine som er i bruk mot Covid19 i øyeblikket. Ordningen med koronasertifikat må derfor avsluttes umiddelbart.
For øvrig stiller jeg meg bak høringssvaret som er levert av advokat John Christian Elden på vegne av organisasjonen Stop lockdown som i skrivende stund har over 20 000 medlemmer i sin Facebookgruppe (vedlagt).

Mvh

Kirsten Elisabeth Lunde
bettamor@hotmail.com

Vedlegg