Forsiden

Høringssvar fra Hanken AS

Dato: 25.02.2022

Retten til religionsfrihet og andre rettigheter og friheter er mye viktigere enn resultatene av dette lovforslaget. Her går vi på en feil vei, den enkeltes frihet og uavhengighet har alltid stått høyt i den norske kulturen, men ved dette forslaget så krenkes våre rettigheter og friheter. Jeg er sterkt i mot dette forslaget.