Forsiden

Høringssvar fra Camille Chloe Sommerstad

Dato: 22.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker IKKE bruk av tvangsvaksinering eller koronasertifikat i Norge. Dette er udemokratisk, grunnlovsstridig og strider imot våres menneskerettigheter.