Forsiden

Høringssvar fra Geir Orlando Hagen

Dato: 12.02.2022

Dette strider imot grunnleggende menneskerettigheter. Der man ikke skal diskriminere mennesker helse status eller gjøre forskjellig på mennesker sitt helse valg. Det at det er undervurdering er galskap!