Forsiden

Høringssvar fra Daniel Ødegaard

Dato: 04.03.2022

Regjeringen foreslår å benytte Koronasertifikat aktivt for å tvinge norske borgere mot deres vilje inn på et løpende koronavaksine program.

Eksempler på dette er :

- Tvangsvaksinering, eventuelt med eksperimentelle (=hastegodkjente) vaksiner – se side 10 og 23

- Tvungen isolasjon av friske uvaksinerte mennesker – se side 10

- Opphevelse av menneskeretter for friske uvaksinerte – se side 12

- Utestenging av friske uvaksinerte fra uteliv og sosiale sammenkomster – se side 39

- Tap av arbeidsinntekt og arbeidsplass for friske uvaksinerte - se side 37

- Utestengning fra skole og barnehage for friske uvaksinerte barn og ungdom – se side 10

Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved manglende booster koronavaksine er en pr. definisjon uvaksinert.

Regjeringens forslag bryter mot gjeldende Norsk lov, menneskerettsloven, Nurnberg kodeksen samt Helsinki erklæringen.

Det bryter også mot det grunnleggende prinsippet om at det enkelte mennesket bestemmer over sin egen kropp og selv avgjør hvilken medisinsk behandling som er akseptabel.

Slike fullmaktslover skal vi ikke ha i Norge, og ovennevnte punkter må derfor må derfor forkastes.