Forsiden

Høringssvar fra Jan Øyvind Johannessen

Dato: 04.03.2022

Høringsforslaget må trekkes i sin helhet. Slik jeg ser det er dette et steg i feil retning for vårt demokrati.

Jeg avviser forslaget i sin helhet.