Forsiden

Høringssvar fra Karin Kjøsnes

Dato: 03.03.2022

Innføring av lov om tvangsvaksinering og/eller forlengelse av koronasertifikat mener jeg ikke skal innføres. Dette ut fra at vi lever i et demokratisk land, noe som også innbefatter valgfrihet. Slik situasjonen med vaksinen er pr. i dag så har flertallet valgt å vaksinere seg og de som ikke ønsker vaksinen har valgt det. Slik bør det fortsatt være. Å "true" med oppsigelser av folk eller bortfall av lønn dersom de ikke vaksinerer seg er heller ikke riktig. Slike trusler hører ikke hjemme i vårt demokrati da det, i mine øyne, hører til i en helt annen styringsform enn den vi er så heldige å ha her i landet. Slik tvang og begrensninger er også en krenking av menneskerettighetene, bl.a. blir dette et hinder og en sortering av folk, og man utestenger folk fra ulike arenaer og kontekster. Jeg kommer selv ikke til å bruke et koronapass da jeg mener at alle skal ha like rettigheter, noe vi ikke får dersom en lov om tvang og/eller forlengelse av koronapass innføres.
Derfor henstiller jeg til regjeringen om å stoppe dette forslaget om nye vaksinelov/forlengelse av koronapass.