Forsiden

Høringssvar fra Karl Henrik Gundersen

Dato: 14.02.2022

At dette i det hele tatt diskuteres viser at demokratiet er på bristepunktet. Norge skal være et tolerant kunnskapssamfun, og enhver form for diskriminering skal motarbeides, inkludert, selvfølgelig, medisinsk diskriminering. Mennesker skal bestemme over egen kropp. Aller verst er selvfølgelig at et slikt sertifikat legger infrastrukturen for et tidligere utenkkelig nivå av kontroll, som er enhver diktators drøm. Norge skal være et demokrati uten diskriminering.

Her er 10 grunner til hvorfor koronasertifikat aldri må innføres.

1) Koronasertifikatet bryter med det grunnleggende livssyn som vi i Norge henter våre verdier og vårt menneskesyn fra.

2) Koronasertifikat bryter menneskerettighetene

3) Koronasertifikat bryter grunnloven

4) Koronasertifikat bryter Nürnbergkodeksen

5) Koronasertifikat er udemokratisk

6) Koronasertifikat er uvitenskapelig

7) Koronasertifikat rammer alle

8) Koronasertifikat er et kontrolltiltak

9) Koronasertifikat segregerer

10) Koronasertifikat må fornyes