Forsiden

Høringssvar fra Kari-Marie Høyvik Holmstrøm

Dato: 18.02.2022

Svartype: Med merknad

Dette er totalt uakseptabelt, jeg er fullstendig i mot forslaget og krever at det forkastes umiddelbart!