Forsiden

Høringssvar fra Anders Konradsen

Dato: 18.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg er sterkt imot innføring av koronapass.