Forsiden

Høringssvar fra Helge Røed

Dato: 12.02.2022

Jeg er i mot et fascistisk koronapass. Dette har ingenting med helse å gjøre