Forsiden

Høringssvar fra Eli Anne Hansen

Dato: 17.02.2022

Når fagfolk og politikerne selv sier at både vaksinerte og uvaksinerte smitter, hvilken begrunnelse skal være bra nok til å innføre et segregert samfunn? Skal vi holde oss til vitenskap, bør politikerne snart høre på fagfolk. Grunnloven gjelder fortsatt, selv om politikerne allerede har trådt over den grensen flere ganger. Norge har alltid hatt et tillitsbasert samfunn. Ikke fjern den tilliten så mistro tar dens plass. Når det gjelder tillit til våre politiske folkevalgte, som altså er ansatt og lønnet av oss, og skal arbeide på våre vegne, er det kjempeviktig å beholde grunnen for tillit. Tenk dere godt om før dere river ned denne grunnmuren. Jeg har begynt å tvile for første gang i mitt liv, og liker ikke den følelsen i det hele tatt.