Forsiden

Høringssvar fra Connie Kind

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Covid- vaksiner beskytter ikke mot å få sykdommen. Vaksinerte smittes og smitter andre på lik linje med uvaksinerte. Det gir ingen mening å bruke vaksinepass for å skille vaksinerte og uvaksinerte. Det gir ingen mening i å skille mellom mennesker på denne måten. Norge er et fritt land. Vaksine er frivillig i Norge og Har en av de høyeste prosentvise andel av befolkningen som er vaksinert i verden. Nei til vaksinepass.