Forsiden

Høringssvar fra Gunhild Odland

Dato: 12.02.2022

Koronasertifikat må aldri innføres !!!

KORONASERTIFIKAT

  • bryter med det grunnleggende livssyn som vi i Norge henter menneskesyn og våre verdier fra
  • bryter Menneskerettighetene
  • bryter Grunnloven
  • bryter Nürnbergkoden
  • er udemokratisk
  • er uvitenskapelig
  • rammer alle mennesker
  • er et kontrolltiltak
  • segregerer
  • må fornyes

KORONASERTIFIKAT MÅ ALDRI INNFØRES !!!!!!!!!!!!