Forsiden

Høringssvar fra Anne Karin sveen

Dato: 04.03.2022

Nei til videreføring av koronasertifikatet..Dette er et alvorlig forslag,og et brudd på menneskerettighetene.Må kjærligheten og fornuften vinne.