Forsiden

Høringssvar fra Anita Warvik

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Jeg sier nei til dette og ber om at forslaget forkastes.