Forsiden

Høringssvar fra Jan Kidøy

Dato: 12.02.2022

Jeg er sterkt imot innføring av koronasertifikat bl.a. fordi det bryter med så godt som alle naturgitte rettigheter vi har som mennesker og som innbyggere i Norge, inkludert den norske Grunnloven. Sertifikat av denne type må ALDRI innføres!