Forsiden

Høringssvar fra Frode J

Dato: 03.03.2022

Svartype: Med merknad

Jeg tolker høringsnotatet dit hen at dette ALDRI kan gå igjennom, gitt at de logiske evnene til dem som bestemmer står i forhold til det ansvar som er gitt dem.

Har selv hatt Korona og tatt vaksine.

Har ikke lest gjennom hele høringsnotatet, men fra de sidene jeg leste sitter jeg igjen med en merkelig følelse. Det virker for meg som at en har blitt presset til å ta stilling til koronasertifikatet, samtidig som en i høringsnotatet gang på gang påpeker at her har en ikke grunnlag til å innføre dette og at dette kan gi alt for inngripende konsekvensene for dem uten. Slikt sett har forslaget ikke noen mulighet til å gå gjennom. Men, om en ikke ser på totaliteten, kun ser på enkeltelementer og har en urokkelig tro (ja tro, eller drøm) på at dette vil hjelpe/redde mange, så kan en jo tro at koronasertifikat er en god løsning. Eller er der andre hensyn/interesser som en ligger til grunn for at en sier ja. Hmmmm… Den generelle oppfatningen er at vaksiner beskytter nesten 100% mot sykdom og hindrer at disse bryter ut. Håper ikke beslutningstakerne er farget av dette, noe som absolutt ikke stemmer for koronavaksinene.

Effekten av vaksinen har vist seg størst for dem som har tatt vaksinen. Selv om vaksinen reduserer smittefaren noe, så blir de fleste utsatt for smitte uansett. Nesten alle er jo i kontakt med smittede personer. Videre er Korona i evig forandring og vi har ingen garanti for at vaksinen har effekt mot nye mutasjoner. Hvor lang effekt har vaksinene, 3 mnd.? Skal en nå til evig tid ta 4 vaksiner i året? Et moment er også at alvorlighetsgraden til Korona er blitt mindre og sammenliknes nå mer med en kraftig forkjølelse. I tillegg er det mange tusen i Norge som har fått alvorlige bivirkninger fra vaksinene. Forstår at mange derfor er skeptisk til å ta vaksinen. Det å ta vaksine burde være frivillig.

Tenker at dersom dette går gjennom, vil en bare oppnå større splittelse blant folk. Samt at noen føler seg tvunget til å ta vaksinen, eller må ta konsekvensene med utestegning ved ikke å ha koronapass. Ønsker ikke et slikt samfunn. Det er en stor forskjell på et samfunn som beskytter og hjelper deg, til et samfunn som kontrollerer deg og tvinger deg til å gjøre noe du ikke ønsker.