Forsiden

Høringssvar fra Janet Tøsdal

Dato: 23.02.2022

Svartype: Med merknad

Koronasertifikat må aldri innføres. Fører til splittelse og segregering. Hører ikke hjemme i et demokratisk samfunn.