Forsiden

Høringssvar fra Karin Akre-Aas

Dato: 17.02.2022

Svartype: Med merknad

Så nå skal vi leve under diktatur vi her i Norge da

dette vil kjøre landet vårt nedenom og vi vil ikke kunne reise oss igjen

galskap rett og slett. Maktmisbruk og volds utøvelse

håper styresmakten er klar over at det norske folk vil reise seg i motstand og forakt