Forsiden

Høringssvar fra Irina Bygdevoll

Dato: 13.02.2022

Svartype: Med merknad

Covid kvalifiserer ikke som almenfarlig sykdom da det finnes klar definerte risikogrupper som rammes akkurat som ved seasonal influenza. Det finnes tidlig behandling, viktig å holde fokus på forebygging og livsstil endringer.