Forsiden

Høringssvar fra Karlsen

Dato: 25.02.2022

Vaksinasjon er frivillig i Norge og dette har historisk bidratt til stor tillit mellom folk og myndigheter i disse sakene. Høringens tekst kan tolkes slik at dette ikke lenger er tilfelle i enkelte situasjoner samt at disiplinære reaksjoner ramses opp. Jeg ber om at teksten endres slik at denne valgfriheten reflekteres bedre.

Videre gir høringens korte frist grobunn for misstanke om en hastebehandling. Dette er det ingen grunn til i dagens smittesituasjon og press på helsevesen.